Hoạt động game Tru Thần từ 28/5 - 4/6 29.05 Hoạt động game Tru Thần từ 28/5 - 4/6   1. Tinh luyện trang bị phản xu Thời gian: 9:00 ngày 28/5 đến 9:00 ngày 6/4 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian...
Sự kiện ngày vàng Mobay 29.05 SỰ KIỆN NGÀY VÀNG MOBAY   Các Tiên Nhân thân mến,   Để hỗ trợ hơn nữa các tiên nhân trong quá trình trải nghiệm, BQT Tru Thần xin mạn phép gửi tới...