Như Ý Cát Tường 31.07 Như Ý Cát Tường Thời gian: 9:00 ngày 30/7 đến 9:00 ngày 6/8/2015 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tích lũy đổi...
Như Ý Cát Tường 31.07 Như Ý Cát Tường Thời gian: 9:00 ngày 30/7 đến 9:00 ngày 6/8/2015 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tích lũy đổi...