EVENT Phong Bạo Hoàng Kim 21.10 EVENT Phong Bạo Hoàng Kim   Hoạt động: Tên: Phong Bạo Hoàng Kim Thời gian: 9:00 ngày 22/10 - 9:00 ngày 29/10/2014 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn...
EVENT Phong Bạo Hoàng Kim 21.10 EVENT Phong Bạo Hoàng Kim   Hoạt động: Tên: Phong Bạo Hoàng Kim Thời gian: 9:00 ngày 22/10 - 9:00 ngày 29/10/2014 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn...