Thiên Cơ Hảo Lễ (26/11/2015) 26.11 Thiên cơ hảo lễ 1.Thiên cơ hảo lễ Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 26-11 --09:00 ngày 03-12 Nội dung: Thời gian hoạt động ,Người chơi tích lũy đổi 399...
Chuỗi Sự Kiện Bạch Hổ Xuất Sơn 07.08 Chuỗi Sự Kiện Bạch Hổ Xuất Sơn 1. Đại Lễ Tân Phân Nội dung chính: Thời gian: Từ 9:00 ngày 6/8 - 9:00 ngày 13/8 Trong thời gian diễn ra sự kiện, người...