Hoạt động Tru Thần 30.09.2015 - 08.10.2015 30.09 1.Thiên cơ tặng lễ Thời gian:        9:00 ngày 30/9 đến 9:00 ngày 10/8 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung:  Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy nạp 399 xu,...
Chuỗi Sự Kiện Bạch Hổ Xuất Sơn 07.08 Chuỗi Sự Kiện Bạch Hổ Xuất Sơn 1. Đại Lễ Tân Phân Nội dung chính: Thời gian: Từ 9:00 ngày 6/8 - 9:00 ngày 13/8 Trong thời gian diễn ra sự kiện, người...