KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI BÁ VƯƠNG 22/01 21.01 Chư tiên thân mến Để mở rộng không gian cho chư tiên tham gia khám phá những nét mới lạ, đặc sắc và hấp dẫn nhất của Tru Thần, BQT Tru Thần sẽ khai mở...
Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Bá Vương 20.01 Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ BÁ VƯƠNG Nội dung chính: Thời gian: Từ 10:00 ngày 22/01 - 10:00 ngày 31/01 Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi lần đầu tại máy...