Chùm Sự Kiện: Nạp thẻ vui - Quà Siêu Cấp 19.08 Chùm Sự Kiện: Nạp thẻ vui - Quà Siêu Cấp Ma Huyễn Kỳ Duyên Thời gian: 9:00 ngày 20/08-9:00 ngày 27/08/2014 Phạm vi: Toàn bộ sever Nội dung: Trong thời gian diễn...
Chùm Sự Kiện: Nạp thẻ vui - Quà Siêu Cấp 19.08 Chùm Sự Kiện: Nạp thẻ vui - Quà Siêu Cấp Ma Huyễn Kỳ Duyên Thời gian: 9:00 ngày 20/08-9:00 ngày 27/08/2014 Phạm vi: Toàn bộ sever Nội dung: Trong thời gian diễn...