Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Ngày 20/10 18.10 Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Ngày 20/10 Nhân ngày 20/10, BQT Tru Thần xin gửi  tới các mỹ nữ và anh hùng của Thiên Giới chuỗi sự kiện Chào Mừng Ngày 20/10 với những...
Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Ngày 20/10 18.10 Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Ngày 20/10 Nhân ngày 20/10, BQT Tru Thần xin gửi  tới các mỹ nữ và anh hùng của Thiên Giới chuỗi sự kiện Chào Mừng Ngày 20/10 với những...