Sự Kiện Con Số May Mắn 30.09 Sự kiện con số may mắn Thời gian diễn ra:1/10/2014 – 3/10/2014. Nội dung sự kiện: Trong thời diễn ra sự kiện : + Thẻ nạp có mã thẻ mà 2 số cuối trùng với...
Sự Kiện Con Số May Mắn 30.09 Sự kiện con số may mắn Thời gian diễn ra:1/10/2014 – 3/10/2014. Nội dung sự kiện: Trong thời diễn ra sự kiện : + Thẻ nạp có mã thẻ mà 2 số cuối trùng với...